درباره ما

محصولات ما


واحد بنزن

بنزن یکی از محصولات اصلی پتروشیمی است که در پالایشگاه های نفت و کراکرهای بخار آب تولید می شود. بنزن غالباً از جریان های آروماتیکی بازیابی می شود که معمولا حاوی تولوئن و زایلن مخلوط نیز می باشند.


واحد بنزین

تولید بنزین در منطقه خاورمیانه پس از افزایش حدود 5 میلیون تن از سال 2015 به میزان 68 میلیون تن در سال 2019 رسید. ایران با حدود 28 درصد تولید سهم قابل ملاحظه ای در بازارهای جهانی دارد.


شرکت پتروشیمی صدرا خوزستان


شرکت پتروشیمی صدرا خوزستان تصمیم به احداث واحد تولید بنزن و بنزین از خوراک بنزین پیرولیز پتروشیمی مارون را دارد. محل مورد نظر برای اجرای این پروژه، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر می باشد. خوراک مورد نظر با دبی 120،000 تن در سال از پتروشیمی مارون تأمین خواهد شد. محصولات مورد انتظار بر اساس این خوراک، بنزن، بنزین و مقدار کمیCFO است.


تماس با مابنزن از نفت و یا ذغال سنگ مشتق می شود، نفت خام تقریباً 93 % از ظرفیت جهانی بنزن را در سال 2020 شامل شده است. منابع نفتی شامل جریانهای پالایشی (غالباً ریفرمیت)، بنزین پیرولیز (محصول جانبی فرآیند تولید اتیلن مبتنی بر خوراک نفتا، گازوئیل و یاLPG ) و هیدرو دی آلکیلاسیون و تسهیم نامتناسب تولوئن می باشد. پارازایلن و بنزن با ارزش ترین مواد آروماتیک هستند و در تولید طیف وسیعی از محصولات شیمیایی کاربرد دارند.