پروژه دریافت گاز از کارخانه گاز و گاز مایع NGL1500 (خطوط 30 و 16 اینچی)